You are here: Home > Krajoznawstwo i turystyka w szkole > WYCIECZKI AUTOKAROWE

WYCIECZKI AUTOKAROWE

Pamiętać jednak należy, że źle zorganizowane.wycieczki autokarowe nie tylko nie zabezpieczają uczestnikom korzyści poznawczych czy też wypoczynkowych, ale prowa­dzić mogą do marnowania czasu oraz pogarszania samopoczucia, a nawet wystąpienia nieszczęśliwych wypadków.   Ograniczona liczba stron niniejszej publikacji nie pozwala omówić zagadnień bezpieczeństwa w tak popularnych dyscyplinach turystycznych jak pieszej, kolarskiej, kajakowej l in. Zainteresowanych odsyłam do publikacji T. Łobożewicza: Obozy węd­rowne (1979) oraz Bezpieczeństwo i higiena w turystyce (1982). Problemy bezpieczeń­stwa i higieny wycieczek autokarowych nie zostały tak szczegółowo przedstawione dotychczas w żadnej publikacji.O bezpieczeństwie podróżujących decyduje przede wszystkim sprawność oraz standard pojazdu Jak i kwalifikacje i sprawność psychofizyczna kierowcy.

Leave a Reply