You are here: Home > Krajoznawstwo i turystyka w szkole > W TRAKCIE SZKOLNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZYCH

W TRAKCIE SZKOLNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZYCH

W trakcie szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych zdarzają się najczęściej nieszczęśliwe wypadki powodowane głównie brakiem dostatecznego nadzoru pedago­gicznego i łamania zasad uprawiania turystyki. Prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku narasta proporcjonalnie do stopnia trudności realizowanej trasy turystycznej oraz stosowania złożonych technik turystycznych. Na częstość występowania wypad- ków ma wpływ rodzaj używanego sprzętu, stopień opanowania technik turystycznych, pogoda, rodzaj podłoża oraz wiek wycieczkujących. Na wszelkfego rodzaju imprezach turystycznych, stosunkowo często występują drobne obrażenia w formie otarć, skaleczeń i oparzeń. Zdarzyć mogą się jednak również poważne zranienia, złamania, zwich­nięcia, wypadki wstrząsu mózgu, zachorowania na tzw. choroby przeziębieniowe i za­trucia pokarmowe. 

Leave a Reply