You are here: Home > Krajoznawstwo i turystyka w szkole > STAN TECHNICZNY POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH WYCIECZKI

STAN TECHNICZNY POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH WYCIECZKI

Organizato­rzy nie powinni dopuszczać do ruchu wycieczkowego samochodów niesprawnych,, z uszkodzonym ogrzewaniem, wentylacją, z nieszczelnymi oknami i dachem, zepsutym oświetleniem zewnętrznym l wewnętrznym – w stanie nie gwarantującym punktual­nego l bezpiecznego przeprowadzenia zaplanowanych,imprez. Nie należy również eksploatować sił kierowcy ponad przewidziane normy. Złym stanem technicznym charakteryzują się niejednokrotnie autobusy wypożyczane z zakładów pracy. Problem ten dotyczy,w mniejszym stopniu autokarów biur podróży i PKS.  Uczestnicy w liczbie nie przekraczającej ilości miejsc siedzących powinni zajmować miejsce w autokarze pojedynczo i spokojnie; według uprzednio przygotowanego i ogłoszonego planu, uwzględniającego stan zdrowia i wiek podróżujących.

Leave a Reply