HTML Site Map

Homepage Last updated: 2016, May 14

/ 390 pages
Kraków
Site Map Page 1 - Generated by www.xml-sitemaps.com
WYCIECZKI SZKOLNE | Kraków
W MYŚL TEKTONIKI PŁYT | Kraków
PUNKT WYJŚCIA ROZWAŻAŃ | Kraków
METODA OKREŚLANIA WIEKU | Kraków
TRANSFORMUJĄCE USKOKI | Kraków
TEKTONIKA PŁYT DOWODY | Kraków
STAN TECHNICZNY POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH WYCIECZKI | Kraków
WYCIECZKI AUTOKAROWE | Kraków
SZKODA POSZKODOWANEGO | Kraków
BRAK WŁAŚCIWEJ STARANNOŚCI | Kraków
NIE DOPUSZCZANIE DO RYZYKOWNYCH SYTUACJI | Kraków
WYBIERAJĄC TRASĘ OBOZU | Kraków
UCZESTNICY WYCIECZKI | Kraków
ROZPOCZĘCIE PRAC | Kraków
NA KILKA MIESIĘCY PRZED OBOZEM | Kraków
WARUNEK UCZESTNICTWA | Kraków
OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI | Kraków
ELEMENTY TURYSTYKI | Kraków
DUŻA STARANNOŚĆ | Kraków
WĘDRÓWKI WIELODNIOWE | Kraków
WIĘKSZOŚĆ WYPADKÓW NA WYPRAWACH | Kraków
POPULARYZACJA TURYSTYKI | Kraków
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPADKI NA WYCIECZKACH | Kraków
ORGANIZATORZY WĘDRÓWEK | Kraków
WIELOLETNIE TRADYCJE | Kraków
WYPADKI NA IMPREZACH TURYSTYCZNYCH | Kraków
NA OBOZIE WĘDROWNYM | Kraków
W TRAKCIE SZKOLNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZYCH | Kraków
POWSZECHNA TROSKA PERSONELU | Kraków
OBOWIĄZKI PERSONELU PEDAGOGICZNEGO | Kraków
DOSTOSOWANIE TRASY WĘDRÓWKI | Kraków
ZDOBYWANIE STOPNI | Kraków
STAN PRZYGOTOWANIA | Kraków
DOBRE PRZYGOTOWANIE | Kraków
SZTYWNA NORMA – CZAS | Kraków
PRZYDZIAŁ ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW | Kraków
W RAMACH KAŻDEJ WYCIECZKI | Kraków
INWENTARYZACJA KRAJOZNAWCZA | Kraków
TEKA METRYKALNA | Kraków
KATALOGI ZABYTKÓW | Kraków
ZAWARTE W WYKAZIE | Kraków
ROZWIJANIE KRAJOZNAWCZEJ AKTYWNOŚCI KULTUROWEJ | Kraków
W DNIU WYJAZDU | Kraków
PIERWSZA WIELOGODZINNA WYCIECZKA | Kraków
PRZEBIEG WĘDRÓWKI | Kraków
PROGRAM WYCIECZKI | Kraków
UCZESTNICY NIE PRZYGOTOWANI | Kraków
PROWADZENIE OBOZU WĘDROWNEGO | Kraków
ROLA KIEROWNIKA WYCIECZKI | Kraków
NA MIEJSCU ZAMIESZKANIA | Kraków
PODANE PRZYKŁADY | Kraków
MAŁE FORMY TURYSTYKI | Kraków
ZDOBYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI | Kraków
ROZLICZENIE KOSZTÓW IMPREZ | Kraków
TYP CZŁOWIEKA ZAHARTOWANEGO | Kraków
UCZESTNICY WĘDRÓWEK | Kraków
ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM | Kraków
WŁADZE NACZELNE | Kraków
KIEROWNIK OBOZU WĘDROWNEGO | Kraków
HARCERSTWO | Kraków
WYPRÓBOWANE FORMY | Kraków
W ODNIESIENIU DO MŁODZIEŻY | Kraków
METODY REALIZACJI ZAMIERZEŃ | Kraków
WSZYSTKIE DRUŻYNY | Kraków
SCZEGÓŁOWA ANALIZA | Kraków
DOBÓR UCZESTNIKÓW | Kraków
ROZDZIAŁ FUNKCJI | Kraków
DOSKONAŁA FORMA POPULARYZOWANIA | Kraków
POD RÓŻNYMI FORMAMI | Kraków
OBOWIĄZKI ZASTĘPCY KIEROWNIKA | Kraków
PRZEGLĄD ZDROWIA UCZESTNIKÓW | Kraków
NIEBEZPIECZEŃSTWA TOWARZYSZĄCE WYPRAWOM | Kraków
DŁUGOŚĆ ETAPU | Kraków
WYBÓR REGIONU I TRASY | Kraków
HARCERZE STARSI | Kraków
WĘDRÓWKI KRAJOZNAWCZE | Kraków
POLECANE FORMY PRACY SZKOLNYCH KLUBÓW | Kraków
SPRZĘTOWY | Kraków
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYCIECZKI | Kraków
REGULAMIN OBOZU | Kraków
ZAPASY ŻYWNOŚCI | Kraków
WYZNACZENIE GODZINY | Kraków
PRZEJAZDY ŚRODKAMI TRANSPORTU | Kraków
WSZYSTKIE ZESPOŁY | Kraków
ORGANIZACJA LEKCJI- WYCIECZKI | Kraków
W SZKOŁACH NA WSI | Kraków
TEMATYKA WYCIECZEK PRZEDMIOTOWYCH | Kraków
NIEZAPRZECZALNE WALORY WYCIECZEK | Kraków
ŁĄCZNIE TREŚCI KILKU PRZEDMIOTÓW | Kraków
POSZCZEGÓLNE SZKOŁY | Kraków
ZGODNIE Z TREŚCIĄ KRAJOZNAWSTWA | Kraków
FORMA DZIAŁALNOŚCI AKTYWU | Kraków
UWZGLĘDNIONE W INWENTARYZACJI | Kraków
DLA POTRZEB KLUBU | Kraków
UZYSKANIE UPRAWNIEŃ | Kraków
ZBIÓRKA GOTOWOŚCI WYJAZDOWEJ | Kraków
PRZEJAZD DO MIEJSCA | Kraków
OBÓZ KOEDUKACYJNY | Kraków
MOŻLIWOŚCI WPŁYWANIA NA UCZNIÓW | Kraków
WYNIK INWENTARYZACJI | Kraków
WSPÓŁPRACA NA OBOZIE | Kraków
W ŚWIETLE POLITYKI PAŃSTWA | Kraków
METEOROLOG | Kraków
KOMENDY HUFCÓW | Kraków
OBOWIĄZEK KAŻDEGO SZCZEPU | Kraków
RAJDY I ZLOTY | Kraków
PROBLEM KORELACJI | Kraków
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA WYCIECZKI | Kraków
KALKULACJA KOSZTÓW | Kraków
ROZLICZENIE IMPREZY | Kraków
WYSPECJALIZOWANA AGENDA | Kraków
ROLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO | Kraków
NALEŻY PAMIĘTAĆ | Kraków
NAJLEPSZE NA POCZĄTEK | Kraków
NAJPOPULARNIEJSZA FORMA | Kraków
WYCIECZKI ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ | Kraków
INNI UCZESTNICY OBOZU | Kraków
WYBRANY Z GRONA UCZESTNIKÓW | Kraków
INNE FORMY PRACY KRAJOZNAWCZEJ W SZKOLE | Kraków
WYNIK WSPÓŁPRACY | Kraków
KRONIKARZ GRUPY | Kraków
WAŻNA ROLA | Kraków
WARTA NOCNA | Kraków
POTRZEBA OCHRONY ŚRODOWISKA | Kraków
OSIADŁY TRYB ŻYCIA | Kraków
PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA | Kraków
UZYSKANIE POŻĄDANYCH EFEKTÓW | Kraków
SPECJALISTYCZNY PROGRAM | Kraków
METEOROLOG I FOTOGRAF | Kraków
KUCHMISTRZ | Kraków
AUTOBUS I POCIĄG | Kraków
ZAKOŃCZENIE IMPREZĄ | Kraków
PRZED LUB PO WYCIECZCE | Kraków
PROBLEMATYKA WYCIECZEK | Kraków
WYCIECZKI INTERDYSCYPLINRNE | Kraków
PRZEJAZDY UCZESTNIKÓW WYCIECZEK | Kraków
NORMY ILOŚCIOWE WYCIECZEK | Kraków
INTEGRACJA W PROCESIE NAUCZANIA | Kraków
NAJPOPULARNIEJSZE | Kraków
BIBLIOTEKA SZKOLNA | Kraków
WARUNEK POWODZENIA | Kraków
OD ZARANIA DZIEJÓW | Kraków
SPRAWY OCHRONY ŚRODOWISKA | Kraków
ORGANIZATOR SPORTU | Kraków
MARSZE I MARSZOBIEGI | Kraków
TURNIEJE | Kraków
OBSZARY GEOGRAFICZNE | Kraków
BADANIA TERENU | Kraków
UDOWODNIONE W PRAKTYCE | Kraków
SENS WYCIECZKI SZKOLNEJ | Kraków
NA USPRAWIEDLIWIENIE | Kraków
TURYSTYCZNE MARSZE | Kraków
ORGANIZOWANIE OGNISK | Kraków
ZEBRANE MATERIAŁY | Kraków
GRY I ZABAWY KRAJOZNAWCZE | Kraków
REALIZACJA PROGRAMU | Kraków
WRAZ ZE STOSOWANIEM NOWYCH NORM | Kraków
PUBLIKOWANE ARTYKUŁY | Kraków
EFEKT ZAJĘĆ REKREACYJNYCH | Kraków
OBIEKTY KRAJOZNAWCZE | Kraków
DZIELENIE SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI | Kraków
W MYŚL UDOWODNIONEJ PRAWDY | Kraków
W DUŻYCH MIASTACH | Kraków
WŚRÓD UCZESTNIKÓW RUCHU | Kraków
W INTERESIE SPOŁECZNYM | Kraków
OCZEKIWANIA TURYSTÓW | Kraków
DOMINACJA CHĘCI POZNAWANIA | Kraków
DOBRZE ZREALIZOWANE | Kraków
ZAINTERESOWANIA HISTORYCZNE | Kraków
FOTOGRAFOWANIE W TERENIE | Kraków
ODKRYWANIE ŚLADÓW PRZESZŁOŚCI | Kraków
KRAJOZNAWSTWO W MIEŚCIE | Kraków
OBLICZE MIASTA | Kraków
Turystyka w dzisiejszych czasach jest bardzo atrakcyjna | Kraków
Jak wypoczywać zimą? | Kraków
Kto w dzisiejszych czasach chce poznać turystykę, powinien zajrzeć najpierw do jej historii | Kraków
Turystyka ekstremalna nie dla każdego | Kraków
Niezapomniany pobyt we Francji | Kraków
Tanie podróże | Kraków
Turysta nigdy nie jest sam | Kraków
Poznaj dziewicze i nieodkryte Bieszczady | Kraków
Wakacje w Grecji w 80 latach XX wieku | Kraków
Turystyka jest dla ludzi z miasta bardzo ważna | Kraków
Chorwacja miejscem na wspaniałe wakacje | Kraków
Wyjazd w góry i rezerwacja noclegów | Kraków
Kto nie podróżuje ten się marnuje | Kraków
W dzisiejszych czasach turystyka jest znacznie ciekawsza i tańsza | Kraków
Poznaj najpiękniejsze zakątki Mazur | Kraków
Puszcza Piska, leśniczówka Pranie i inne cuda | Kraków
Województwo małopolskie i dawna stolica królów | Kraków
Polskie ośrodki dla narciarzy | Kraków
Wypoczynek kontrolowany | Kraków
Biznesmen podróżujący. | Kraków
AKTYWNY REGION | Kraków
DEFORMACJE ZWIĄZANE Z TRZĘSIENIAMI | Kraków
USKOK TRZĘSIENIA | Kraków
PRZESUNIĘCIE PŁYT | Kraków
WYNIKI ANALIZY | Kraków
OKREŚLENIE WIEKU PRÓBKI | Kraków
PO PRZECIWNEJ STRONIE | Kraków
ZWIĄZEK STRUKTUR | Kraków
W OBSERWACJACH | Kraków
INWERSJA POLA MAGNETYCZNEGO | Kraków
MIARA ZAWARTOŚCI | Kraków
RUCH BIEGUNÓW | Kraków
ROZRASTANIE SIĘ PŁYTY PACYFICZNEJ | Kraków
PRĘDKOŚĆ OPISANEGO RUCHU | Kraków
Z DOKŁADNOŚCIĄ | Kraków
ROZRASTANIE SIĘ ZIEMI | Kraków
ODPOWIEDNIE ELEMENTY | Kraków
TEKTONIKA PŁYT | Kraków
NAJWIĘKSZE SZKODY | Kraków
MECHANIZM TRZĘSIEŃ ZIEMI | Kraków
KONTYNENTY I ICH RZEŹBA | Kraków
UŁOŻENIE ATOMÓW | Kraków
INNE MOŻLIWOŚCI | Kraków
FIZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI | Kraków
SEJSMICZNOŚĆ | Kraków
PEWNE BADANIA | Kraków
ODCZUWANE WSTRZĄSY | Kraków
ZALICZANIE DO SZELFU | Kraków
WSTRZĄSY POWIERZCHNIOWE | Kraków
WERYFIKACJA METOD | Kraków
DZIAŁANIE CZYNNIKÓW | Kraków
METODY GEOMETRII | Kraków
ZIEMSKIE ROWY I GRZBIETY | Kraków
PODOBNIE JAK ATMOSFERA | Kraków
NASUWAJĄCE SIĘ PYTANIA | Kraków
FALOWANIE | Kraków
EKSPLOZJA WULKANU | Kraków
JAK POZNANO WNĘTRZE ZIEMI | Kraków
WSZYSTKIE FALE | Kraków
ROZMIESZCZENIE OBSZARÓW SEJSMICZNYCH | Kraków
OBFITE WYSTĘPOWANIE | Kraków
ZACHOWANIE NAMAGNESOWANIA | Kraków
ELEMENTARNE TWORZYWO | Kraków
POLE NAPRĘŻEŃ | Kraków
ROZSZERZAJĄCA SIĘ ZIEMIA | Kraków
PROSTY MODEL | Kraków
JEDNOZNACZNY WNIOSEK | Kraków
GŁÓWNE POLE | Kraków
POLE MAGNETYCZNE | Kraków
NOWE DOWODY DRYFU | Kraków
ZALETA MODELU | Kraków
PODSTAWOWA PRZYCZYNA | Kraków
ROZWÓJ TEORII DRYFU | Kraków
PRZYCZYNY DRYFU | Kraków
OCENA PRĘDKOŚCI | Kraków
PODOBIEŃSTWO FLORY I FAUNY | Kraków
IDEA DRYFU KONTYNENTÓW | Kraków
GEOFIZYCZNE ARGUMENTY | Kraków
PEŁNA ARGUMENTACJA | Kraków
ROZGŁOS HIPOTEZY | Kraków
PREKURSORZY RUCHÓW | Kraków
KONTYNENTY I TEKTONIKA PŁYT | Kraków
UŁATWIENIE PROCESU | Kraków
GRANICE WARSTW | Kraków
MOMENT ZABURZAJĄCY | Kraków
NIETYPOWY PRZYKŁAD | Kraków
ANOMALNE DEFORMACJE | Kraków
WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ | Kraków
OBSERWOWANE DEFORMACJE | Kraków
ŚCISŁY ZWIĄZEK ZAGDADNIENIA | Kraków
DWUWYMIAROWE MODELE | Kraków
DEFORMACJE ASEJSMICZNE | Kraków
PRZEMIESZCZENIA I ODKSZTAŁCENIA | Kraków
ŚCISŁE OPRACOWANIA | Kraków
PROSTE MODELE | Kraków
INNY PRZYKŁAD | Kraków
ANALIZA ASPEKTÓW | Kraków
DANE GEODEZYJNE | Kraków
REALIZACJA PRZEMIESZCZEŃ | Kraków
OPIS ZJAWISK | Kraków
DWA PROCESY | Kraków
SKALA ZJAWISK | Kraków
SZYBKIE I POWOLNE ODKSZTAŁCENIA POWIERZCHNI ZIEMI | Kraków
WYMIENIONE PRZYKŁADY | Kraków
W GÓRNICTWIE | Kraków
PROCES TĄPNIĘCIA | Kraków
SZCZEGÓLNA SYTUACJA | Kraków
ODRĘBNY MODEL | Kraków
W OŚRODKU GEOLOGICZNYM | Kraków
POMIARY GEODEZYJNE | Kraków
PORÓWNANIE MODELI | Kraków
WZROST OBJĘTOŚCIOWY | Kraków
OPRACOWANY MODEL | Kraków
TEORIA DYLATACJI | Kraków
OBSERWOWANE ANOMALIE | Kraków
WYTŁUMACZENIE ZJAWISKA | Kraków
WARUNEK PROWADZENIA OBSERWACJI | Kraków
WYNIKI OBSERWACJI | Kraków
OBSERWACJA AKTYWNOŚCI | Kraków
PODNIESIENIE TERENU | Kraków
ZJAWISKA UPRZEDZAJĄCE | Kraków
ZMIANY POZIOMU WÓD | Kraków
RÓŻNORODNOŚĆ ZJAWISK | Kraków
PRZEWIDYWANIE TRZĘSIEŃ ZIEMI | Kraków
ISTOTNE ZMIANY | Kraków
FAZA AKTYWNOŚCI | Kraków
TYPOWE PRZEBIEGI | Kraków
DLA DUŻYCH CZASÓW | Kraków
CHARAKTER STRUKTUR | Kraków
NA PRZYKŁADZIE MODELU | Kraków
ROZKŁAD EPICENTRÓW | Kraków
TŁUMACZENIE MECHANIZMU | Kraków
WPŁYW NIEJEDNORODNOŚCI | Kraków
NIEJEDNORODNE STRUKTURY | Kraków
GLOBALNA SEJSMICZNOŚĆ | Kraków
PROSTY ROZSTAW | Kraków
ZAPISY PRZYSPIESZEŃ | Kraków
BADANIA SEJSMICZNE | Kraków
AKTYWNE SEJSMICZNIE REGIONY | Kraków
PRZECIWNE WARUNKI | Kraków
SZEREG PROCESÓW MECHANICZNYCH | Kraków
ROZWIĄZANIE DLA SIŁY | Kraków
NAJPROSTSZY MODEL | Kraków
WEWNĘTRZNA CHARAKTERYSTYKA | Kraków
ZASTOSOWANIA GEOFIZYCZNE | Kraków
PODSTAWOWA IDEA | Kraków
WPŁYW HISTORII | Kraków
INNA KONCEPCJA | Kraków
DOPROWADZENIE OŚRODKA | Kraków
PEŁNE POLE | Kraków
PLASTYCZNE DEFORMACJE | Kraków
PROCES PRZEJŚCIA | Kraków
WZROST OBJĘTOŚCI | Kraków
PRZEWIDYWANE W TEORII | Kraków
WSPÓŁDZIAŁANIE UKŁADÓW | Kraków
POWRÓT DO PRZYKŁADÓW | Kraków
PRZECIWNY ZNAK | Kraków
TRAKTOWANIE PROCESU | Kraków
PROWADZĄCY PROCES | Kraków
OGRANICZAJĄCE LINIA | Kraków
RÓŻNICA MIĘDZY MODELAMI | Kraków
DALSZE PRZYBLIŻENIE | Kraków
DYSLOKACYJNE MODELE | Kraków
FIZYCZNY SENS MOŻLIWOŚCI | Kraków
POSTAĆ REAKCJI | Kraków
MODEL SKUPIONYCH SIŁ | Kraków
TEORIA LINIOWA | Kraków
DYNAMIKA POLA FALOWEGO | Kraków
WYPŁYW CIECZY | Kraków
SILNE POLA NAPRĘŻEŃ | Kraków
KLASYCZNE MODELE | Kraków
PODSTAWY TEORETYCZNE | Kraków
RÓŻNE MOŻLIWOŚCI | Kraków
UZYSKANE WYNIKI | Kraków
NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCE | Kraków
GĘSTOŚĆ PŁASZCZA | Kraków
CHARAKTERYSTYCZNA CECHA BUDOWY | Kraków
SKORUPA ZIEMSKA | Kraków
BUDOWA SKORUPY ZIEMI | Kraków
POTWIERDZONE SUGESTIE | Kraków
GRUBOŚĆ LITOSFERY | Kraków
PŁASZCZ ZIEMI | Kraków
DANE SEJSMOLOGICZNE | Kraków
BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI | Kraków
PÓŹNIEJSZE BADANIA | Kraków
PORÓWNANIE FAL | Kraków
REJESTRACJA TRZĘSIENIA | Kraków
PODOBNOŚĆ FAL | Kraków
GROŹNE TSUNAMI | Kraków
W SŁABSZYCH BUDYNKACH | Kraków
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA | Kraków
ENERGIA FAL | Kraków
KILKA SKAL | Kraków
MIARA WIELKOŚCI TRZĘSIENIA | Kraków
PRZYCZYNA TRZĘSIENIA | Kraków
ISTNIENIE WULKANÓW | Kraków
ROLA W KSZTAŁTOWANIU POWIERZCHNI ZIEMI | Kraków
STOŻEK WULKANICZNY | Kraków
TYPOWY PRZYKŁAD | Kraków
WULKANIZM | Kraków
CHMURA POPIOŁÓW | Kraków
ROWY OCEANICZNE | Kraków
MORFOLOGIA GRZBIETÓW OCEANICZNYCH | Kraków
DOLINA RYFTOWA | Kraków
NIEKTÓRE MORZA | Kraków
WYSPY WULKANICZNE | Kraków
GEOLOGIA DNA OCEANICZNEGO | Kraków
NA NASZEJ PLANECIE | Kraków
PODCZAS WYNOSZENIA | Kraków
WIDOCZNE OBSZARY | Kraków
GÓRY BLOKOWE | Kraków
GRUBOŚĆ SKAŁ OSADOWYCH | Kraków
PŁASKIE OBSZARY | Kraków
STAN RÓWNOWAGI | Kraków
BUDOWA KORZENI | Kraków
    
page/ 77 pages
Kraków - Part 2
Kraków - Part 3
Kraków - Part 4
Kraków - Part 5
Kraków - Part 6
Kraków - Part 7
Kraków - Part 8
Kraków - Part 9
Kraków - Part 10
Kraków - Part 11
Kraków - Part 12
Kraków - Part 13
Kraków - Part 14
Kraków - Part 15
Kraków - Part 16
Kraków - Part 17
Kraków - Part 18
Kraków - Part 19
Kraków - Part 20
Kraków - Part 21
Kraków - Part 22
Kraków - Part 23
Kraków - Part 24
Kraków - Part 25
Kraków - Part 26
Kraków - Part 27
Kraków - Part 28
Kraków - Part 29
Kraków - Part 30
Kraków - Part 31
Kraków - Part 32
Kraków - Part 33
Kraków - Part 34
Kraków - Part 35
Kraków - Part 36
Kraków - Part 37
Kraków - Part 38
Kraków - Part 39
Kraków - Part 40
Kraków - Part 41
Kraków - Part 42
Kraków - Part 43
Kraków - Part 44
Kraków - Part 45
Kraków - Part 46
Kraków - Part 47
Kraków - Part 48
Kraków - Part 49
Kraków - Part 50
Kraków - Part 51
Kraków - Part 52
Kraków - Part 53
Kraków - Part 54
Kraków - Part 55
Kraków - Part 56
Kraków - Part 57
Kraków - Part 58
Kraków - Part 59
Kraków - Part 60
Kraków - Part 61
Kraków - Part 62
Kraków - Part 63
Kraków - Part 64
Kraków - Part 65
Kraków - Part 66
Kraków - Part 67
Kraków - Part 68
Kraków - Part 69
Kraków - Part 70
Kraków - Part 71
Kraków - Part 72
Kraków - Part 73
Kraków - Part 74
Kraków - Part 75
Kraków - Part 76
Kraków - Part 77
Kraków - Part 78