You are here: Home > Krajoznawstwo i turystyka w szkole > ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPADKI NA WYCIECZKACH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPADKI NA WYCIECZKACH

Zaliczyć tu można takie błędy jak.niewłaściwe ustawienie kolumny pieszej lub kolarskiej na szosie, nierozważne forsowanie tempa marszu itp. Niebezpieczny błąd będzie więc wynikiem działania niezgodnego z zasadami i regułami postępowania, prowokującym wystąpienie wypadku. Kierujący    imprezą turystyczną ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe z jego winy. Dla ustrzeżenia uczestników przez obrażeniami i zachorowaniami nauczyciel powinien zaznajomić wszystkich z problemami’bezpieczeństwa już przed wyjazdem. Prowadzący imprezę może być pociągnięty do odpowiedzialności służbowej w przypadku spowodowania nieszczęśliwego wypadku. Dochodzenie służbowe może . być wstępem do wszczęcia postępowania karno-administracyjnego lub pociągnięcia do , odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Leave a Reply