You are here: Home > Krajoznawstwo i turystyka w szkole > BRAK WŁAŚCIWEJ STARANNOŚCI

BRAK WŁAŚCIWEJ STARANNOŚCI

Kierownik imprezy turystycznej- może ponieść odpowiedzialność cywilną z tytułu ,; roszczeń rodziców poszkodowanego w myśl art. 415 Kodeksu Cywilnego ustanawiają­cego, że „kto wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Kierują­cy odpowiada jednak jedynie za szkody przez niego zawinione, przy czym wina może polegać na działaniu rozmyślnym, zaniechaniu działania niezbędnego łub braku wlaściwej staranności.’ Przypadkiem rozmyślnego działania szkodliwego może być sprze­czne z normami i zasadami pokonywanie bardzo dalekich etapów marszu, jazdy rowerem łub pływanie kajakiem. Ilustracją zaniechania działania niezbędnego może być nieprzestrzeganie zasad porządku w wycieczkującej grupie, niewyposażenie wod­niaków w sprzęt ratunkowy itp. Brak właściwej staranności polegać będzie np. na nieskontrołowaniu przydatności przydzielonego sprzętu ratunkowego lub używanie niewłaściwego sprzętu.

Leave a Reply